Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalmi Nobel-díjasok listája 1960-2015. év

Irodalmi Nobel-díjasok listája 1960-2015

(Forrás: Wikipédia)

Év

Személy

Ország

Indoklás

1960

Saint-John Perse

Franciaország

„költészetének magasan szárnyaló szellemiségéért és alkotó fantáziájáért, amellyel korunkat látnoki módon megrajzolja”

1961

Ivo Andrić

Jugoszlávia

„nagy epikai ábrázolóerejéért, amellyel hazája világát és népe sorsát bemutatja”.

1962

John Steinbeck

Egyesült Államok

„realista és ugyanakkor képzeletgazdag elbeszélő művészetéért, amelyet megértő humor és társadalmi éleslátás jellemez.

1963

Jorgosz Szeferisz

Görögország

„kimagasló értékű lírájáért, melyet a hellén kultúra iránti mélységes szeretet ösztönöz”

1964

Jean-Paul Sartre (nem fogadta el)

Franciaország

„gondolatgazdag írásaiért, amelyek szabadságeszméjükkel és igazságkeresésükkel széleskörűen hatottak korunkban”.

1965

Mihail Alekszandrovics Solohov

Szovjetunió

„azért az erőért és művészi lekiismeretességért, amellyel a szerző a Don-vidékről szóló eposzában az orosz nép életének egyik történelmi fázisát leírta”

1966

Smuel Joszéf Agnon

Izrael

„mélyreható, markáns elbeszélő művészetéért, melyet a zsidó nép életéből vett motívumok hatnak át”.

Nelly Sachs

Németország

„kiemelkedő lírai és drámai műveiért, amelyek Izrael sorsát megragadó erővel ábrázolják”

1967

Miguel Ángel Asturias

Guatemala

„az indián hagyományokra és nemzeti sajátosságokra épült, magas színvonalú műveiért”

1968

Kavabata Jaszunari

Japán

„nemes elbeszélő művészetéért, mely gyengéd érzékenységgel fejezi ki a sajátos japán szellemet”

1969

Samuel Beckett

Írország

„művéért, mely a regény- és drámairodalomban új formákat honosított meg, s az emberi nyomorúság ábrázolásán keresztül az ember felemelkedését kívánja szolgálni”.

1970-es évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1970

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

Szovjetunió

„azért az erkölcsi erőért, amellyel folytatja az orosz irodalom nélkülözhetetlen hagyományait”

1971

Pablo Neruda

Chile

„a latin-amerikai költészetben betöltött kiemelkedő szerepéért”.

1972

Heinrich Böll

Németország

„korát széles perspektívában ábrázoló, nagy jellemzőerejű írásaiért, melyekkel a német irodalom megújításához járult hozzá”.

1973

Patrick White

Ausztrália

„epikus és pszichologikus elbeszélő művészetéért, mely az irodalom új tartományaihoz vezet”

1974

Eyvind Johnson

Svédország

„Elbeszélőművészetéért, mely messze tekint időben és térben a szabadság szolgálatáért”

Harry Martinson

Svédország

„Írásaiért, melyek megörökítik a harmatcseppet és reflektálnak a kozmoszra”

1975

Eugenio Montale

Olaszország

„nagy művészi érzékenységű megkülönböztető költészetéért, mely az emberi értékeket ábrázolja, illúzió nélküli szemmel tekintve az életre.”

1976

Saul Bellow

Kanada /Egyesült Államok

„Humánus megértőkészségéért és a kortárs kultúra szubtilis analíziséért munkáiban.”

1977

Vicente Aleixandre

Spanyolország

„Kreatív költői írásáért, mely rávilágít az ember helyzetére a kozmoszban és napjaink társadalmában, ugyanakkor azért, mert a spanyol költészeti tradíciók két világháború közti nagy megújulását reprezentálja.”

1978

Isaac Bashevis Singer

Egyesült Államok

„Szenvedélyes elbeszélőművészetéért, mely a lengyel-zsidó kulturális tradíciókan gyökerezik, és univerzális emberi feltételeket hív életre.”

1979

Odisszeasz Elitisz

Görögország

„Költészetéért, mely a görög tradíciós háttérrel ellentétben érzékierővel és intellektuális éleslátással ábrázolja az ember küzdelmét a szabadságért és a kreativitásért.”

1980-as évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1980

Czesław Miłosz

Lengyelország

„Aki megalkuvás nélküli tisztánlátással ad hangot egy súlyos konfliktusokkal terhelt világnak kitett ember számára.”

1981

Elias Canetti

Nagy-Britannia

„Széles látókörű, gondolatgazdag, és nagy művészi erejű írásaiért.”

1982

Gabriel García Márquez

Kolumbia

„Regényeiért és novelláiért, melyekben a fantasztikus és a realista ötvöződik a képzelet egy gazdagon megszerkesztett világában, ily módon reflektálva egy kontinens életére és konflikusaira.”

1983

William Golding

Nagy-Britannia

„Regényeiért, melyek a realisztikus elbeszélőművészet szabatosságával, és a misztikum diverzitásával és univerzalitásával megvilágítják az emberiség helyzetét a mai világban.”

1984

Jaroslav Seifert

Csehszlovákia

„Frissességgel, érzékenységgel és nagy leleményességgel ellátott költészetéért, mely felszabadító képet ad egy rettenthetetlen lélekről és az ember sokféleségéről.”

1985

Claude Simon

Franciaország

„Aki regényében a költő és a festő kreativitását az idő mélyebb tudatosságával ötvözi az emberi körülmények megörökítésének érdekében.”

1986

Wole Soyinka

Nigéria

„Aki széles kulturális perspektívában és költői felhangokkal formálja meg a lét drámáját”

1987

Joszif Brodszkij

Szovjetunió /Egyesült Államok

„Mindent átölelő munkásság, amelyet a gondolat világossága és költői intenzitás tölt el.”

1988

Nagíb Mahfúz

Egyiptom

„Aki árnyalatokban gazdag műveivel - amelyek hol éleslátóan realisták, hol felidéző módon kétértelműek - olyan arab elbeszélő művészetet alakított ki, amely az egész emberiségre vonatkozik.”

1989

Camilo José Cela

Spanyolország

„Teljes életművéért, művészetének gazdag és intenzív kifejezésmódjáért, amely részvéttel ábrázolja az emberi nyomorúságot.”

1990-es évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1990

Octavio Paz

Mexikó

„Művészete különböző kultúrák - az ősi indián, a spanyol és a modern nyugati kultúra - termékeny szintézise. (A díjjal Paz lapkiadói munkásságát is méltányolta az akadémia.)”

1991

Nadine Gordimer

Dél-afrikai Köztársaság

„Teljes életművéért, több mint három évtizedes írói munkásságért, briliáns stílusú elbeszéléseiért, melyeknek központi témája a faji kérdés a dél-afrikai társadalomban.”

1992

Derek Walcott

Saint Lucia /Trinidad és Tobago

„Költészete szerencsésen ötvözi az európai, valamint a karibi költészetet, mindezt afrikai lírikus elemekkel elegyíti és gazdag költői képekkel tarkított ékes angol nyelven fogalmaz.”

1993

Toni Morrison

Egyesült Államok

„Regényeiben a gazdag képzelőerő és költői megjelenítés az amerikai valóság egyik lényegi vonatkozását kelti életre.”

1994

Óe Kenzaburó

Japán

„A jelenkori emberábrázolásban sajátos képzeletvilágot teremtő, mítoszt és valóságot elegyítő költői kifejezőerőért.”

1995

Seamus Heaney

Írország

„A mindennapok csodáit és a velünk élő múltat felmagasztaló lírai szépségéért és erkölcsi mélységéért.”

1996

Wisława Szymborska

Lengyelország

„Költészete ironikus pontossággal engedi az emberi élet momentumaiban megmutatkozni a történelmi és biológiai összefüggéseket.”

1997

Dario Fo

Olaszország

„Az egyszerre szórakoztató, lebilincselő és távlatokat nyújtó szövegek alkotásában mutatkozó erőssége elismeréseként.”

1998

José Saramago

Portugália

„Képzeletből, együttérzésből táplálkozó és iróniával átszőtt példázatai újra meg újra kézzelfoghatóvá tesznek számunkra egy illuzórikus, tovatűnő valóságot”

1999

Günter Grass

Németország

„Fanyar, groteszk történeteivel a történelem elfeledett oldalát mutatja be.”

2000-es évek

 

Év

Személy

Ország

Indoklás

2000

Kao Hszing-csien

Kína-Franciaország

„Munkássága egyetemes érvényének, keserű belátásának és nyelvi leleményességének köszönhetően új utat nyitott a kínai regény- és drámaírásban.”

2001

Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Trinidad és Tobago

„A lényeglátó elbeszélésmódot megvesztegethetetlen, tüzetes vizsgálódással egyesítő, utánozhatatlan hangvételű műveiért.”

2002

Kertész Imre

Magyarország

„Egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben.”

2003

John Maxwell Coetzee

Dél-afrikai Köztársaság

„Számtalan alakban festette meg a kívülálló meghökkentő részvételét egy közösség életében.”

2004

Elfriede Jelinek

Ausztria

„Zenés, többszólamú hangvételéért, kiemelkedő nyelvezeti stílusáért valamint könnyedségéért, mellyel nyilvánvalóvá teszi korunk társadalmának közhelyeit és azok lehengerlő erejét.”

2005

Harold Pinter

Nagy-Britannia

„Színdarabjaiban feltárja a hétköznapok fecsegése alatt tátongó mélységeket, és behatol az elnyomás zárt térségeibe.”

2006

Orhan Pamuk

Törökország

„Szülővárosa melankólikus lelkületének kutatása során a kultúrák összecsapásának és egymásba fonódásának új szimbólumaira lelt.”

2007

Doris Lessing

Nagy-Britannia

„A női tapasztalat epikusa, aki tűzzel, látnoki erővel és egészséges kétellyel vette górcső alá a megosztott társadalmi rendszereket”

2008

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Franciaország

„Új kiindulási pontok, költői kalandok, érzéki extázis szerzőjének, az uralkodó civilizáció feletti és alatti emberség kutatójának.”

2009

Herta Müller

Németország

„A költészet tömörségével és a próza tárgyilagosságával rajzolta meg az otthontalanság tájképét.”

2010-es évek

 

 

Év

Személy

Ország

Indoklás

2010

Mario Vargas Llosa

Peru

„A hatalmi berendezkedések feltérképezéséért és az egyén ellenállását, lázadását, alulmaradását bemutató erőteljes ábrázolásmódért.”

2011

Tomas Tranströmer

Svédország

„Tömör, letisztult költői képeiért, amelyek új fényben mutatják meg a valóságot.”

2012

Mo Jen

Kína

„Hallucinatív realizmussal elegyíti a népmesét, a történelmet, és a mai valóságot.”

2013

Alice Munro

Kanada

„A kortárs novella mestere.”

2014

Patrick Modiano

Franciaország

 

2015

Szvetlana Alekszijevics

Fehéroroszország

„Többszólamú írásaiért, amelyekben a jelenkor szenvedéseinek és a bátorságnak állított emlékművet.”